Atina

Atina, Grčka

već od 184€

Opis destinacije

ATINA je poznata kao kolevka zapadne civilizacije, prepoznatljiva po klasičnim mermernim stubovima, ali i kao moderan, urban grad s gustim saobraćajem. Grad se prostire izmeĎu ovih krajnosti, a raznovrsni uticaji Istoka i Zapada prepliću se na pijacama, u kafeima i tavernama koji su izgraĎeni na antičkim ruševinama, a naslanjaju se na vizantijske crkve optočene zlatom. Zime u Atini su blage, sunčane, sa veoma malo padavina, Posvećen boginji Atini, po kojoj je grad dobio ime i koja je vekovima bila njegova zaštitnica, Atina kao da nosi duh borbi bogova sa Olimpa. Prva asocijacija pri pomenu Atine sigurno je Akropolj sa Partenonom kao najvećim i najznačajnijim hramom koji dominira Atinom već dve i po hiljade godina. Podignut u doba Perikla, hram je bio posvećen zaštitnici grada boginji Atini. Kao i mnogi drugi artefakti, statua boginje napravljena od slonovače i zlata nije sačuvana.

Informacije

SMEŠTAJ

  • Hotel

Prevoz

  • Autobus

Evropski gradovi

Upoznajte Evropu sa nama

Zimovanje